Chili :Goshoku Togarashi                                     
 
   
63